IMPRO FABRIKKEN

Click here to edit subtitle

Foreningen Impro Fabrikken

Formål

Foreningens formål er at tilgodese medlemmernes interesse i dramatisk og kunstnerisk udfoldelse indenfor improviseret teater, og styrke det kreative og musiske fællesskab, gennem undervisning, opførelse af teaterforestillinger/koncepter, instruktion og planlægning og udførelse af kursusforløb.


Foreningsdokumenter:


Vedtægter


Stiftende Generalforsamling


Stiftelses-dokument


Medlemsliste

 

Bestyrelsesoversigt


Indkaldelse til generalforsamling 14. maj 2014


Referat fra Generalforsamling 14. maj 2014


Indkaldelse til Ekstra Ordinær Generalforsamling 30/5


Referat Ekstra Ordinær Generalforsamling 30/5