IMPRO FABRIKKEN

Click here to edit subtitle

Raw Impro Comedy Night i Råhuset


Hvad er "Raw Impro Comedy Night"

"Raw impro comedy night " i Råhuset skal være et sted hvor grupperne (eller enkelt personer) samarbejder om at udvikle og fremme Impro Comedy.
Det skal være et sted, hvor der udbydes kurser i impro af forskellige personer fra miljøet på forskellige niveauer.
Det skal være et sted hvor nye grupper understøttes og får mulighed for at optræde.
Vi vil tiltrække nye publikummer, kursister og grupper, så vi får et levende impro miljø i Råhuset! Vi vil kort sagt fortsætte den vision som vi startede det hele op ud fra: AT UDBREDE KENDSKABET TIL IMPROTEATER I DANMARK.

Vi håber også at ideen med tiden vil sprede sig til andre byer, så der kommer en lind trafik af improgrupper på tværs af landet; ligesom med par middage - vi spiser hos hinanden på skift! Altså håber vi og forventer en eller anden form for gensidighed!

Ja, det er vores vision -vores drøm og den har vi arbejdet længe og hårdt for! Derfor er vi også ret styrende for hvordan det hele skal foregå, så vores drømme bliver virkelige! Derfor vil det også for fremtiden være os der er tovholdere på projektet.
 

Kærlig hilsen Kim, Jeppe og Susanne ("Det Hvide Snit" og "Kryds og Bolle").

Vi håber I vil lege med!

En mere omfattende beskrivelse kan downloades her!